Design målinger,
der passer til jer

GAIS er fleksibelt. I kan designe det setup for trivselsmålinger, der passer til netop jeres organisation. Når jeres behov ændrer sig, kan GAIS løbende tilpasses jeres situation og virkelighed.

  • Omfang: Vælg, hvor omfattende målingen skal være.
  • Fokus: Vælg og skift mellem målingstyper med forskelligt fokus.
  • Frekvens: Vælg, hvor ofte I vil udsende målinger og til hvem.

Med GAIS får I fleksibilitet uden at miste kontinuitet. I kan sammenligne data på tværs af målinger med forskellig frekvens og omfang.

Easy to set up your engagement survey - through Organization tool and integration options

Nemt og intuitivt
at håndtere

Trods stor fleksibilitet er det nemt at håndtere GAIS-målinger.

  • Nemt at sætte op: Opsætning af målinger sker i et intuitivt flow.
  • Nemt at ændre: Ændringer i målingssetup implementeres let.
  • Nemt at sammenligne: Målinger i samme serie giver mulighed for at følge udvikling.

Opret jeres Organisation i GAIS. Så kan I håndtere alle jeres målinger og aktiviteter fra ét sted. Det gør det enkelt at håndtere differentierede målinger – fx at sende en bestemt målingstype til udvalgte afdelinger med en given frekvens. Og har I deltagere fra forskellige lande, så vælger at nemt, hvem der skal deltage på hvilke sprog.

Med GAIS-rapporten får i en dyb viden om målingernes resultater og gør jer i stand til at igangsætte dialog og handling. 

Vælg mellem flere
typer målinger

GAIS tilbyder forskellige målingstyper. Skift frit og nemt mellem dem. Lav også differentierede målinger, så nogle afdelinger får én målingstype, men andre får en anden.
GAIS Fuld trivselsmåling

Fuld GAIS

Gå i dybden med jeres trivsel. 
Målingen kommer hele vejen rundt om den overordnede arbejdslyst og 7 vigtige faktorer.

Læs mere om spørgerammen for
Fuld GAIS trivselsmåling.

Quick GAIS

Få en indikation på jeres trivsel.
Målingen stiller  et enkelt spørgsmål til den overordnede arbejdslyst og hver af de 7 faktorer.

Læs mere om spørgerammen for
Quick GAIS trivselsmåling.

Ledelsesmåling

Faktormålinger

Gå i dybden med en enkelt faktor. 
Faktormålinger giver mulighed for at undersøge flere dimensioner af den enkelte faktor.

Læs om faktormåling mening og   ledelse.

APV

Lav den lovpligtige arbejdsvurdering (APV).
Målingen kortlægger fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt stress og sygefravær. 

Læs mere GAIS’ fulde, allround
APV-løsning.

Vælg frekvens
efter behov

Lav målinger med den frekvens, der passer til jer. Nogle gange er der brug for at måle ofte – andre gange mere sjældent. I kan lave hyppige real time-målinger, kvartalsvise, årlige eller enkeltstående målinger.

Frekvensen kan skiftes dynamisk, så målingen passer til situationen. Hvis I skifter frekvens undervejs, kan I fortsat se hele tidsudviklingen i jeres måling.

Mange muligheder for frekvenser i jeres muligheder

Tilpas målingen
til jeres kultur og proces

Organisationer er forskellige i måden at arbejde med trivsel. Brug forskellige funktioner, så det passer til jeres kultur og proces.

Go all the way round with your extra questions

Add the extra questions to a survey that are relevant to your organisation and situation. You can choose from the GAIS question catalogue, or write your own.

Kom hele vejen rundt med ekstra spørgsmål

Comment and start a dialogue on responses

Choose whether you want to gather anonymous free text comments. You can also choose whether your managers can see the comments, and enter into dialogue with the employees via anonymous chat.

Kommenter og gå i dialog om svarene i trivselsmåling

Sort data with filters

Define the data filters you want to subsequently use yourself. Data filters are used to sort data, so that you can see results broken down by such criteria as departments, seniority, management responsibility, etc.
Sorter data med filtre

Involve more people via excerpt reports

Choose which excerpt reports you want to extract from the full data yourself. You can also choose who will have access to them, and whether they should be in digital or downloaded format.
Involvér flere via udsnitrapporter

Previous slide
Next slide
Skab ledelsesudvikling via ledelsesmåling

Bliv klogere på trivslen
i realtid

Arbejdslyst kommer ikke af sig selv. Heller ikke med en trivselsmåling i ny og næ. Det kræver ofte en fast struktur og rytme at skabe og fastholde trivsel. Med puls-målinger skabes rytme og vedvarende fokus.

  • Hav fingeren på pulsen med hyppige målinger, der løbende måler trivslen.
  • Intelligent fordeling: GAIS holder styr på alle deltagerne og sikrer, at alle bliver spurgt om det rigtige.
  • GAIS balancere selv mængden af spørgsmål med hyppigheden af målinger, så deltagerne ikke blive overbelastede.

Jeg vil gerne høre mere om GAIS

Book et demomøde, hvor vi viser dig den personlige GAIS-rapport, virksomhedsrapporten og fortæller, GAIS kan være med til at lette jeres trivselsarbejde.

Udfyld formularen, og vi kontakter dig snarest.

Ofte stillede spørgsmål om GAIS-målinger Så svarene her

Med en GAIS trivselsmåling kan I måle medarbejdernes arbejdslyst. En GAIS trivselsmåling sætter tal på jeres trivsel. Disse tal vises i en rapport, så I kan identificere de områder, hvor der kan forbedres med henblik på at højne jeres trivsel. Resultaterne af målingen giver inspiration, viden og værktøjer, der er specielt udvalgt til den enkelte medarbejder, så de kan tage konkrete skridt for at forbedre deres trivsel og arbejdslyst.

En GAIS-måling er baseret på en forskningsbaseret og valid model for arbejdslyst. Modellen er udviklet og efterprøvet på det danske arbejdsmarked af Videncenter for God Arbejdslyst. Modellen tager afsæt i de syv faktorer, som udgør 78% af danskernes arbejdslyst. De 7 faktorer er mening, mestring, balance, resultater, ledelse, medbestemmelse og kolleger. Læs mere om de 7 faktorer her.

En GAIS-måling kan udføres på flere forskellige sprog, og den enkelte bruger har mulighed for at skifte sprog undervejs i målingen. GAIS-målingen kan foretages på dansk, engelsk, tysk, svensk, norsk, fransk, færøsk, ungarsk, rumænsk, polsk, lettisk og finsk.

GAIS tilbyder et bredt udvalg af målingstyper, der giver jer mulighed for at vurdere og forbedre trivslen og arbejdsmiljøet på forskellige niveauer, afhængigt af jeres behov og mål. Målingerne består af Fuld GAIS-måling, Quick GAIS-måling, faktormålinger og APV.

Ja, GAIS-målinger er anonyme. Lederen eller administratorerne af en GAIS-måling kan ikke se, hvem der har svaret hvad eller se den enkelte medarbejders rapport. Det er dog muligt for medarbejderen at dele rapporten. Kommentarer, som medarbejderne skriver i målingen, bliver også behandlet anonymt, så lederen kun vil se kommentarerne uden at kende afsenderen.